Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROHIBITION prω1hibiʃω4n l. prå1-, äv. -itʃ-, l. 0104 (– – -tscho´n Dalin), r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. prohibition; av lat. prohibitio (gen. -ōnis), vbalsbst. till prohibere (se PROHIBERA)]
(numera föga br.) förbud l. hinder; särsk.: förbud mot tullfri import av en vara. Swedberg Schibb. 292 (1716). Almqvist Monogr. 313 (1820, 1845). Gustaf III:s och IV:s period .. var ett amalgam af frihet och prohibition. Dens. AmH 1: 68 (1840). Bergstedt Clément PolEkon. 461 (1868; i fråga om import). Ekbohrn (1904).
Ssg: PROHIBITIONS-RÄTT, r. l. m. (1652—1791 gällande) rätt för medlem av den polska riksdagen att inlägga gensaga mot beslut, vetorätt, liberum veto. Almquist VärldH 5: 308 (1933).
Avledn.: PROHIBITIONISM10104 l. 01004, r. l. m. [jfr eng. prohibitionism] åskådning l. uppfattning l. system som går ut på att införa l. bevara förbud mot (tullfri) import l. (o. numera bl.) mot användande av rusdrycker o. d. ÖresundP 1847, provnr 2, s. 1. Ekbohrn (1904).
PROHIBITIONIST10104 l. 01004, m.||ig. [jfr t. o. eng. prohibitionist, fr. prohibitionniste] anhängare av prohibitionism; numera bl. om anhängare av rusdrycksförbud, förbudsvän. AB 1848, nr 50, s. 3. Tingsten AmerDemokr. 174 (1929).
PROHIBITIONISTISK101040 l. 010040, adj. [till prohibitionist o. prohibitionism] som är anhängare av l. har avseende på rusdrycksförbud. Ekbohrn (1904). 2NF 20: 228 (1913).

 

Spalt P 1998 band 20, 1954

Webbansvarig