Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROHIBITISTISK, adj.; adv. -T.
Etymologi
[till PROHIBITIST o. PROHIBITISM]
(†) = PROHIBITIVISTISK. Forssell Stud. 1: 140 (1868, 1875). jfr (allmännare): Den Svenska Akademien .. var .. så prohibitistiskt inskränkt till blott ”det allvarsamma”, att sjelfva Bellman icke kunnat få en plats deri. Sturzen-Becker SvSkönl. 13 (1845).

 

Spalt P 1999 band 20, 1954

Webbansvarig