Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROHIBITISM prω1hibitis4m l. prå1-, l. 0104, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[jfr fr. prohibitisme; till supinstammen av lat. prohibere (se PROHIBERA). — Jfr PROHIBITIST, PROHIBITIV]
(i fackspr.) system l. åskådning l. grundsats enligt vilket (vilken) en regering söker skydda det egna landets handel o. näringsliv gm prohibitiva åtgärder (t. ex. införande av import- l. exportförbud l. förbud mot användande av främmande arbetskraft). AB 1830, nr 9, s. 1. En trångsinnad prohibitism, som 1848 fordrade aflägsnandet från Paris af alla främmande arbetare. Bergstedt Clément PolitEkon. LII (1868). 2NF 18: 48 (1912).

 

Spalt P 1999 band 20, 1954

Webbansvarig