Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROHIBITIST -is4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till supinstammen av lat. prohibere (se PROHIBERA). — Jfr PROHIBITISM, PROHIBITIV]
(i fackspr.) anhängare av prohibitismen. Liljecrona RiksdKul. 94 (1840). (Schück o.) Warburg 2LittH IV. 1: 104 (1915).

 

Spalt P 1999 band 20, 1954

Webbansvarig