Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÅKARE 3kare2 l. MOKARE 3kare2, r. l. m.; best. -en l. -n; pl. =.
Ordformer
(mocker 1796. mok- 17981929. måk- 16741917)
Etymologi
[jfr d. mukkert, d. dial. mokker, t. moker; av holl. moker; möjl. samhörigt med sv. dial. mocka, d. mokke, liten hög (av träck), t. mocke(n), klump; jfr MOCKA, v.1]
(i fackspr.) slägga l. grov hammare (med långt skaft) använd för bearbetning av sten l. järn o. d.; jfr KNOSTER; äv. om timmermansslägga l. (sjöt.) om järnslägga använd vid vissa tacklingsarbeten m. m. BoupptSthm 15/8 1674, Bil. Måkare (vid gråstensbrytning): är en stor stållagd slägga, med skarpa hörn, om 15 a 16 skålpunds tyngd. Rinman 2: 807 (1789). Ekelöf Ordl. (1898). Timmermanssläggor, mokare, äro koniskt tillspetsade i ena ändan. BonnierKL 10: 1019 (1927). — jfr KANT-, KLYV-, STEN-, TIMMERMANS-MÅKARE.

 

Spalt M 1778 band 17, 1945

Webbansvarig