Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LINEAR lin1ea4r l. li1-, äv. LINJAR linja4r, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-ear 1690 osv. -jar 18891931)
Etymologi
[jfr t. o. eng. linear; av lat. linearis, till linea (se LINJE). — Jfr LINEAL, adj., LINEARISK, LINEÄR]
(utom ss. första led i ssgr numera bl. mera tillf.)
1) = LINEÄR 1. Andersson (1845). Ekbohrn (1904).
3) = LINEÄR 3. Andersson (1845). Ekbohrn (1904).
4) om teckning: utförd med linjal l. passare ss. hjälpmedel. SvLittFT 1833, sp. 254.
5) = LINEÄR 6. Lineara dimensioner. Castrén Res. 1: 240 (1852).
6) som bygger på tillämpning av linjeformering; jfr LINJE 3 b α; i ssgn LINEAR-TAKTIK.
Ssgr: (5) LINEAR-FOT. (†) fot (ss. längdmått). Rålamb 1: 16 (1690).
(5) -FÖRSTORING. (i fackspr.) längdförstoring. QLm. 2: 33 (1833). UB 2: 328 (1873).
(5) -MÅTT. (numera bl. tillf.) längdmått. Rålamb 1: 23 (1690).
(1) -ORNAMENT. konst. linjeornament. Wrangel Konststil. 19 (1897).
(2) -PERSPEKTIV. [jfr t. linearperspektive] i sht konst. perspektiv framställt med hjälp av lineära element, gm en riktig återgivning av det avbildade föremålets linjer (konturer) i förhållande till varandra med hänsyn till den perspektiviska avståndsförminskningen; äv. om perspektiv uppfattat av ögat med ledning av denna förminskning; linjeperspektiv; jfr LUFT-, SKUGG-, TON-PERSPEKTIV. Hammarsköld KonstH 261 (1817).
(2) -PROJEKTION. (i fackspr.) kristallprojektion med kristallytorna projicerade ss. räta linjer. NF 8: 1584 (1884).
(4) -RITNING. utförd med linjal o. passare ss. hjälpmedel (omfattande geometrisk konstruktionsritning o. projektionsritning); motsatt: frihandsteckning. Gynther Förf. 8: 168 (1861). SvStatskal. 1940, s. 797.
(5) -RODA. (†) visst längdmått (”roda”). Rålamb 1: 16 (1690).
(6) -TAKTIK. (förr) mil. under 1700-talet bruklig stridstaktik med tillämpning av en stridsformering vari alla avdelningar stredo uppställda på en l. flera linjer; närmast motsatt: kolonntaktik. KrigVAH 1847, s. 30.
(4) -TECKNING. [jfr t. linearzeichnung] (numera mindre br.) linearritning. Tegnér (WB) 6: 176 (1828). SFS 1893, Bih. nr 7, s. 49.
(5) -TOLL. (†) tum. Rålamb 1: 16 (1690).

 

Spalt L 794 band 16, 1940

Webbansvarig