Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIBRIFORM lib1rifor4m l. li1-, n.; best. -et.
Etymologi
[jfr eng. libriform, adj., som har karaktären av l. liknar bast; till lat. liber, bast, bok (se LIBRETT) o. -formis, så l. så formad, till forma (se FORM)]
bot. i ett kärlknippe: vävnad(slager) av libriformceller, vedprosenkym. BotN 1873, s. 177.
Ssg: LIBRIFORM-CELL. [jfr t. libriformzellen, pl.] bot. benämning på vissa i ett kärlknippe förekommande prosenkymatiska, tjockväggiga, förvedade celler med huvudsakligen mekanisk uppgift, vedcell. BotN 1873, s. 177.

 

Spalt L 625 band 16, 1940

Webbansvarig