Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIBRETT librät4, r. (l. m. l. f.); best. -en; pl. -er; l. LIBRETTO librät4ω l. -o l. -å, r. (l. m. l. f.), äv. n. (FinT 1923, 2: 394, Östergren (1931)); best. -n, ss. n. -t; pl. -n (Bolander TidOro 92 (1923), Östergren (1931)) l. -r (knappast br., Norlind AMusH 442 (1921)).
Ordformer
(-ett 1853 osv. -etto 1838 osv.)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. libretto; av it. libretto, diminutivum till libro, bok, av lat. liber, bok (jfr EXLIBRIS, LIBELL, sbst.1, LIBERI, sbst.1, LIBRARIUM, LIBRIFORM)]
text (l. textbok) till opera l. operett o. d. Franzén Minnest. 3: 368 (1838). OoB 1930, s. 378.
Ssg: LIBRETT- l. LIBRETTO-FÖRFATTARE.
Avledn.: LIBRETTIST, m.||ig. [jfr t. o. eng. librettist, fr. librettiste] librettförfattare. Bauck 1MusH 138 (1862).

 

Spalt L 625 band 16, 1940

Webbansvarig