Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KATETOMETER kat1etωme4ter l. 01—, l. -to- l. -tå-, r. l. m.; best. -n; pl. -metrar —40.
Ordformer
(förr äv. skrivet kath-)
Etymologi
[jfr t. kathetometer, eng. cathetometer, fr. cathétomètre, av nylat. cathetometer, av gr. κάϑετος, lodlinje (se KATET), o. μέτρον, mått (jfr BARO-, FOTO-, HYGRO-, TERMOMETER m. fl.)]
(i fackspr., i sht fys.) för uppmätning av vertikala avstånd (höjdskillnader) avsedd apparat, till sina väsentliga delar bestående av en vertikal skala o. en längs denna förskjutbar kikare, vars axel inställes vågrätt med hjälp av ett vattenpass. Edlund ÅrsbVetA 1849, s. 175. BtRiksdP 1905, 8Hufvudtit. s. 157.

 

Spalt K 807 band 13, 1935

Webbansvarig