Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HALVANNAN halvan3an2, räkneord; n. halvtannat halft-, ngn gg halvt- (G1R 7: 62 (1530) osv.), äv. (numera bl. ngn gg i mindre vårdat spr.) halvannat (NoraskogArk. 4: 20 (1593), Östergren (1926; angivet ss. förekommande särsk. i samtalsspr.)); pl. (†) halvandra (Teitt Klag. 15 (1556), VDAkt. 1703, nr 11).
Ordformer
(i ä. tid ofta skrivet (o. sannol. äv. uttalat) ss. två ord. — -an(n) c. 16901853. -annan 1561 osv. -annen c. 1580. -annar 1538c. 1755. -anner 1579. -annor 15411757. -ander c. 16301711. — n. -annat 1530 osv.; -annadh 1627; -annet c. 1580; halt annat 1628)
Etymologi
[fsv. halfannar; jfr d. halvanden, isl. halfr annar, ävensom t. anderthalb; av HALV 1 f o. ANNAN. Beträffande formen -ander se etymol. avdeln. under ANNAN (sp. A 1580)]
en och en halv. Halfft annat skippundh talgh. G1R 7: 62 (1530). Halfftridie alen skal wara lengden på .. (arken), och halff annor alen breedden. 2Mos. 25: 10 (Bib. 1541). Halfannan gång så högt. AOxenstierna 1: 349 (1630). (Brevet) var blott halvannan sida. Bergman JoH 115 (1926). — särsk.
a) (föga br.) ss. bestämning till sbst. i sg. best. Det sista halftannat året af sin fångenskap. Reuter VBer. 1: 9 (1882). Under det senaste halvtannat århundradet. Heckscher EoH 24 (1922).
b) (†) i sg. l. pl. ss. bestämning till sbst. i pl. (Han) äger .. halffandre twlqwerner. Teitt Klag. 15 (1556). I desse halfandre åhren. VDAkt. 1703, nr 111. Lin-blår bör kunna spinnas til en eller halfan marker i vickan. Dahlman Reddej. 194 (1743).
Ssgr: A: HALVANNAN-DAGS-FROSSA, r. l. f. med. sjukdomsform som yttrar sig i efter ett o. ett halvt dygn återkommande feberanfall med frosskakningar. Löwegren Hippokr. 1: 390 (1909).
-STENS-MUR. byggn. mur som är en o. en halv (tegel)sten tjock. Stål Byggn. 1: 250 (1834). Lundell (1893).
-STYVER. (förr) kopparslant som gällde 3/4 öre. Cavallin (1875). Sahlin SkånFärg. 49 (1928).
-TJOCK. (i fackspr.) om fönsterglas: en o. en halv gång så tjockt som ”enkeltjockt”. De olika tjocklekarna (på fönsterglas betecknas) med benämningarna enkeltjockt, halfannantjockt och dubbeltjockt. .. Tjockleken är .. å halfannantjockt 3 mm. SFS 1894, Bih. nr 58, s. 21. TLev. 1902, nr 2, s. 1.
B: HALVTANNAT-ÅRIG. (föga br.) omfattande ett o. ett halvt år; ett o. ett halvt år gammal. Min .. halftannatåhrige Dotter. Kempe Graanen 87 (1675). Denna betydliga halftannatåriga tidrymd af Jesu Galileiska verksamhet. Melin JesuL 3: 32 (1849).
Avledn.: HALVANNING, r. l. m. (förr) = HALVANNAN-STYVER. Sundblad GBruk 332 (1881, 1888).

 

Spalt H 142 band 11, 1930

Webbansvarig