Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HALV- sammansättningar.
Anm. 1:o I ssgr med halv- har förleden i allm. formen halv-. Formen halvt- förekommer ngn gg, i sht i vitter stil, i ssgr med adj., p. adj. l. adv., förr i enstaka fall äv. med andra ord. 2:o Ssgr av halv- o. adj., p. adj. l. adv. kompareras icke (se dock HALV-KVÄDEN anm.). 3:o Till uttr. halv ett, halv två osv. (se HALV 1 e γ) förekomma (mer l. mindre tillf.) sådana ssgr som HALV-ETT- (-TVÅ-, -FYRA-, -TIO-) -BÅTEN, -TÅGET o. d. (med accentueringen 03(0)~20), ävensom (vard.) HALV-ETTAN, -TVÅAN, -FYRAN, -TIAN osv. (med accentueringen 032), för att beteckna båt l. tåg o. d. som ankommer l. avgår kl. halv ett osv. Lindqvist Herr. 248 (1917: halv ettan). Likaså förekommer ssgn HALV-ETT- (-TVÅ-, -FYRA-, -TIO- osv.) -TIDEN03(0)~20, särsk. i uttr. vid halvettiden osv., för att beteckna tidpunkten omkring kl. halv ett osv. GHT 1904, nr 279 A, s. 4 (: vid half-ett-tiden).
(1) HALV-ALN. (i sht förr) (en) halv aln; särsk. (numera föga br.) i gen. framför adj. som betecknar längd o. d.; förr ngn gg oböjt i sg. efter bestämningsord som betecknar flertal. 3. half alen. Rudbeck Atl. 3: 178 (1698). 1 halfaln nopkins. UOxelgren (1751) i Fatab. 1911, s. 79. Halfalns långa mustacher. SöndN 1866, nr 38, s. 3.
Ssgr (i sht förr): halvalns-bred,
-djup, adj.,
-hög, adj.,
-lång,
-vis, adv. —
-ANDER, se HALVANNAN.
(1) -ANKARE. (i sht förr) mindre laggkärl av en tunnas form (”kagge”), rymmande hälften så mycket som ett ”ankare” (se ANKARE, sbst.1 1); (förr gällande) mått för våtvaror om 7 1/2 kanna; äv. om kvantitet (av en vätska), mer l. mindre noggrant motsv. detta rymdmått (o. i allm. tänkt ss. förvarad i dyl. kärl). BoupptSthm 3/10 1688. (Av) vin .. (må vid resor mellan Sverge o. Norge medföras) tillsammans en halfankare eller 20 buteljer. BtRiksdP 1874, I. 1: nr 32, s. 31. Skål, sa Spångbärg, drack ur halvankaret. Landsm. XI. 2: 28 (1896; ordstäv).
Ssg: halvankar-tals, adv. (†) i halvankaren. Vinet är ganska dyrt när det halfankartals köpes. VDAkt. 1731, nr 585. DA 1793, nr 209, s. 3.

 

Spalt H 142 band 11, 1930

Webbansvarig