Publicerad 1911   Lämna synpunkter
DESSLIKT, adv.
Ordformer
(thes- Bidr. t. Åbo hist. I. 10: 29 (1590); tes- Bidr. t. Hfors hist. 1: 32 (1594); jfr för öfr. DEN. -likt Bidr. t. Hfors hist. 1: 32 (1594); -ligt(t) Bidr. t. Åbo hist. I. 10: 29 (1590), Bidr. t. Hfors hist. 1: 32 (1594))
Etymologi
[sannol. bildadt af DESSLIKA l. DESSLIKES gm anslutning till adv. på -t; jfr äfv. adj. DESSLIK]
(†, anträffadt bl. i finl. källor) = DESSLIKES I 2. (Penningar behöfvas) till för(skrif)ne knechters vttredningh, thesligtt till kyrkiebygningen. Bidr. t. Åbo hist. I. 10: 29 (1590). Bliffuer och tesligt K. M. och cronones toll ther igenom försnillat. Bidr. t. Hfors hist. 1: 32 (1594).

 

Spalt D 1057 band 6, 1911

Webbansvarig