Publicerad 1911   Lämna synpunkter
DESSLIK, adj.
Ordformer
(thes- Gustaf II Adolf 160 (1617), Risingh Kiöph. 96 (1669), Cellarius Lat. gram. 8 (1730) m. fl.; dess- (des-) A. Oxenstierna 2: 616 (1624), Stiernman Com. 5: 605 (1696) osv.; jfr för öfr. DEN. — Ordet skrifves stundom ss. två ord)
Etymologi
[af DESS- o. LIK, adj., i anslutning till DESSLIKES o. DESSLIKA, måhända särsk. under påverkan af det senare i dess adjektiviska anv. (se d. o. II), i det att detta ss. bestämning till ett pluralt sbst. lätt kunnat fattas som ett adj. i plur. I ex. från ä. tid kan det, då ordet förekommer i denna ställning, vara ovisst, om det bör föras hit l. till DESSLIKA II 1]
(†) likadan, af samma slag, sådan, dylik, slik, liknande. Jag (kunde) wäl flere theslijke (näml. bedrifter) .. uprepa. Gustaf II Adolf 160 (1617). Desse såsom och flere desslijke skääl. A. Oxenstierna (1636) i HSH 33: 153. (Drottningen hade yttrat:) dhe skulle inthet haa brukat den impertinentzen (eller war något ordh dess lijkt), wore icke så när wed Abdication. RARP V. 1: 198 (1654). Om så händer, att Lotsen, igenom deszlik deras (dvs. officerares l. skeppares) motwillighet att taga honom om bord, .. omkommer. Stiernman Com. 5: 605 (1696). (Dessa adjektiv) och theslike. Cellarius Lat. gram. 8 (1730). Huru skall man kunna arbeta något för desslika menniskor? L. Hammarsköld (1811) hos Ljunggren SVH 4: 207. — särsk. i n. sg. i substantivisk anv.; jfr DESSLIKA II 1 o. DESSLIKES II slutet. Något haat emot nationen eller desslijkt. RP 6: 491 (1636). Miszwäxt, wådeld, boskaps död, fjenteligit infall, starka sjukdomar och deszlikt. Stadg. ang. landtmil. 1: 393 (1684). All .. säd hafwer af Skaparens förordning then krafft, at afla och föda thes likt vtaf sig. Swedberg Cat. 429 (1709).

 

Spalt D 1054 band 6, 1911

Webbansvarig