Publicerad 1911   Lämna synpunkter
DESSLIKA, adv. o. adj. oböjl.
Ordformer
(thes(z)- 2 Saml., Stiernhielm Fred., Spegel; des- (desz-) Carl ix, Stiernhielm Fägn.; jfr för öfr. DEN. -like (-lijke) 2 Saml., Stiernhielm Fägn.; -lijk’ Stiernhielm Fred. (i vers))
Etymologi
[fsv. thäslika, tesslike m. fl. former (se Söderwall), sannol. att betrakta ss. bildadt af thäslikis (se DESSLIKES) gm anslutning till adv. lika (se LIKA, adv.); jfr d. deslige; jfr äfv. ä. t. desgleich]
(†)
I. [jfr motsv. anv. i ä. d., äfvensom af ä. t. desgleich] adv. = DESSLIKES I 2. Gud beuare wårt land och ricke / allt folket och så theslike. 2 Saml. 9: 159 (i handl. fr. 1569). Han förde och med sig .. / Encke Drottningen .. / Min Syster Elizabeth deszlike. Carl IX Rimchr. 28 (c. 1600).
II. [jfr motsv. anv. i d., äfvensom af ä. t. desgleich] adj.
1) med demonstr. bet. = DESSLIKES II; jfr DESSLIK. — särsk. [jfr d. mere andet deslige o. motsv. anv. af ä. t. desgleich] i substantivisk anv., motsv. ett substantiviskt användt neutr. sg.; jfr DESSLIK slutet o. DESSLIKES II slutet. Församlandes med hast så mycket af Frun-timmer, / At man theslika nu i intet Hoff förnimmer. Spegel Sal. vish. 37 (1711).
2) [jfr ä. t. das künstlich urwerk, ganz vollkommen, desgleich man nicht vil hat vernommen] med rel. bet.: sådan som. Een Drottning rijk och båld, een Menskelig Gudinna, / Deslijke man ey skal i wijda Werlden finna. Stiernhielm Fägn. 26 (1643, 1668). Thesse Vnder, / Theszlijk’ i Werlden, sällan warde sedd, och hörd. Dens. Fred. 19 (1649).

 

Spalt D 1054 band 6, 1911

Webbansvarig