Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANSTALTANDE, sbst., se anstalta, v.

 

Spalt A 1773 band 2, 1900

Webbansvarig