Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFKLARA a3v~kla2ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (Björkman (1889)), -NING (Dalin (1850)).
Etymologi
[jfr d. afklare, holl. afklaren, t. abklären]
kem., kok. göra (en vätska) klar gm att från (densamma) aflägsna förorenande ämnen, så att dessa fällas till botten l. uppslammas på ytan. (Geléet) afklaras .. på elden med äggehvita och et qvarter vinätticka. Warg 186 (1755). (Den saltaktiga luten) afklaras .. medelst en hel Så kallt vattens hällande i pannan. F. U. Manderström i VetAH 24: 222 (1763). Åtskilliga afklara (socker-)massan .. med oxblod, hvarigenom den filtrerar snarare. Berzelius Kemi 4: 227 (1827). — jfr KLARA AF.
Ssgr: AFKLARINGS-KÄRL310~2. Björkman (1889).
-MEDEL~20. Björkman (1889).

 

Spalt A 269 band 1, 1898

Webbansvarig