Hem

Välkommen till

redaktionen för Svenska Akademiens ordbok

Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar.

bok

Ny distributör av ordboken.

Svenska Akademiens ordbok distribueras av eddy.se i Visby. Vid beställning eller annat ärende skicka ett mejl till order@bokorder.se. Se vidare under distribution.

 

SvAka_1_pms