SAOB utökad med 6 000 ord

Ord från vedett till vret har nu pub­licerats. Här kan du för­djupa dig i ord som vin, vinter och vinyl­skiva.

Visste du detta om ord på V?

Frågor och svar om in­tressanta ord från vedett till vret hittar du på sidan lästips. Vad gör till exempel en vitter­lekare och vad inne­bär det att visa någon vinter­vägen?

En historisk ordbok

Svenska Akademiens ord­bok, SAOB, är en historisk ord­bok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar.

SAOB är inte SAOL

Den historiska ord­boken SAOB, som hittills utkommit i 37 band, för­växlas ibland med Svenska Akademiens ord­lista, SAOL, en ord­lista över dagens svenska.

 

Köp SAOB

Dagens ord

Måndag 21 augusti 2017

 

ETISK

Läs artikeln
bokbord
Foto: Björn Finnsdotter Minör

Ordboken som kulturprojekt

Svenska Akademiens ordbok är ett av Sveriges största kulturprojekt någonsin. Ordboksarbetet påbörjades kort efter att Svenska Akademien instiftats 1786, och har sedan 1883 bedrivits kontinuerligt vid redaktionen i Lund.
Läs mer under Historik.

Dina synpunkter är viktiga

Vi är mycket intresserade av vad du tycker om webb­platsen och dina syn­punkter har stor betydelse för det fortsatta utvecklings­arbetet. Lämna gärna
synpunkter här.