Hem

Välkommen till

redaktionen för Svenska Akademiens ordbok

Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar.

bok

 

Svenska Akademiens ordbok på nätet.

Svenska Akademiens ordbok (A-T) finns tillgänglig på nätet (http://g3.spraakdata.gu.se/). Ordbokens senaste häfte (37:1) slutar med VEDERSYN. För närvarande pågår arbete med en ny teckenrätt nätversion som ska följa utgivningen.

 

SvAka_1_pms