En historisk ordbok

Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar.

SAOB är inte SAOL

Den historiska ord­boken SAOB, i över 30 band, för­växlas ibland med Svenska Akademiens ord­lista, SAOL, en ord­lista över dagens svenska.

Ny webbplats

Detta är första versionen av en ny webbplats för Svenska Akademiens ordbok. Den innehåller alla hittills tryckta band av ordboken och omfattar uppslagsorden A till VEDERSYN.

Dagens ord

E

Läs artikeln
bokbord

Ordboken som kulturprojekt

Svenska Akademiens ordbok är ett av Sveriges största kulturprojekt någonsin. Ordboksarbetet påbörjades kort efter att Svenska Akademien instiftats 1786, och har sedan 1883 bedrivits kontinuerligt vid redaktionen i Lund.
Läs mer under Historik

Dina synpunkter är viktiga

Vi är mycket intresserade av vad du tycker om den nya webb­platsen och dina syn­punkter har stor betydelse för det fortsatta utvecklings­arbetet. Lämna gärna synpunkter här.