SAOB är inte SAOL

  • Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en omfångsrik historisk ordbok över svenska språket från 1521 till våra dagar och innehåller ca 490 000 ord.
  • Svenska Akademiens ordlista, SAOL, är en koncentrerad ordlista med en begränsad mängd ordförklaringar i ett band och innehåller ca 126 000 ord.

 

SAOB 36 band
SAOB
SAOL14
SAOL

Läs mer om SAOL på Svenska Akademiens webbplats.

Foto: Björn Finnsdotter Minör

 

 

Utöver SAOB och SAOL ger Svenska Akademien även ut en annan ordbok, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Denna ordbok i två band ger en ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. SO innehåller ca 65 000 ord.

Läs om SO på  Svenska Akademiens webbplats.

SO 2009
Svensk ordbok