Publicerad 2021   Lämna synpunkter
ZWINGLIAN sviŋ1lia4n l. ts-, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(cinglianer, pl. 1615. zwinglian (-v-) 1593 osv.)
Etymologi
[till namnet på reformatorn Huldrych Zwingli]
kyrkohist. anhängare av den schweiziske kyrkoreformatorn H. Zwingli (1484–1531); förr särsk. mer l. mindre klandrande l. nedsättande. RA I. 3: 89 (1593). Zwinglianer, Wederdöpare och andra, the ther Gudz ord .. falskeligen vttyda. Paulinus Gothus Ratio 120 (1617). (Luther) Hölt och någre resor Predikan i Körckian, och undfick Herrans Natward; Der han och i sine Predikningar häfftigt angrep de Zwinglianer och Calvinister. Dryselius Monarchsp. 425 (1691). Katoliker, zwinglianer och vederdöpare voro i .. (Luthers) ögon lika stora kältringar. RoslTidn. 10/11 1902, s. 2.

 

Spalt Z 29 band 38, 2021

Webbansvarig