Publicerad 2021   Lämna synpunkter
ZOISIT 1isi4t l. 1, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[till namnet på den slovenske mineralogen Sigismund Zois (1747–1819), med den i benämningar på mineral vanliga ändelsen -it]
(i fackspr.) grått l. gult l. grönt mineral som hör till epidotgruppen o. består av silikat av kalcium o. aluminium. FKM 4: 106 (1815). Zoisit förekommer mestadels, där malmen gränsar till plagioklasen. Fennia III. 45: 9 (1925).

 

Spalt Z 20 band 38, 2021

Webbansvarig