Publicerad 2021   Lämna synpunkter
ZERBSTERÖL, äv. ZERBSTÖL, n.; best. -et.
Ordformer
(sarbster- c. 1657. zerbester- (s-) 16091664. zerbst- 1787. zerbster- (s-) 16451673)
Etymologi
[efter t. zerbster bier; ssg av zerbster, till namnet på den tyska staden ZERBST, o. ÖL]
(†) öl (av finare slag) bryggt i Zerbst. Ja wist, thz ypperste, som tu kan / Vpsökia och finna i thetta land, / Danske toffuelbijr och Brunszwijkz mumma, / Zerbester ööl och sammalunda. Asteropherus 33 (1609; uppl. 1909). Lät forsten traktera oss träflig wäl vr sit eget kök om afton mädh rinst win och sarbsteröl. Horn Beskr. 95 (c. 1657). ½ faat Serbsteröhl .. 20 (daler silvermynt). HovförtärSthm 1671 A, Verif. 82. Zerbst-ölet, berömes än, såsom klart, välsmakande och hälsosamt. SÖdmann hos BBergius PVetA 1780, 2: 266 (1787).

 

Spalt Z 8 band 38, 2021

Webbansvarig