Publicerad 2021   Lämna synpunkter
ZEPPELINARE sep1eli3nare2, r.; best. -en, förr äv. -n; pl. =; äv. (numera bl. ss. förled i ssgr) ZEPPELIN, r.; best. -en; pl. -er; förr äv. ZEPP, r.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(zepp 19161936. zeppelin 19091940. zeppelin- i ssgr 1908 (: Zeppelinballonger) osv. zeppelinare 1909 osv.)
Etymologi
[liksom d., nor. zeppeliner, eng. zeppelin (äv. förkortat zepp) av t. zeppelin, efter upphovsmannen F. von Zeppelin]
(i sht förr) om motordrivet (ovalt) luftskepp vanl. bestående av ett tygklätt metallskelett innehållande ett antal gasballonger o. försett med en passagerarhytt undertill; jfr FLYG-SKEPP. Man kan .. bygga 40 Zeppeliner för samma belopp som en Dreadnought. GbgAB 18/5 1909, s. 7. Förkylningar, som en stor del av (Paris)befolkningen ådragit sig genom att hänga i nattskjortor .. ut genom öppna fönster och titta efter Zeppelinare. Cederschiöld Krig 53 (1916). En zeppelinare led haveri och måste nödlanda vid Stavanger. 2NF 37: 822 (1925). Atomdrivna zeppelinare .. – det skulle bli framtidens idealiska ressätt. SvD(A) 21/10 1963, s. 12. London bombarderades av zeppelinare under första världskriget. Expressen 7/11 1991, s. 6. När zeppelinaren Hindenburg brann över New Jersey i maj 1937 var det slutet på eran med zeppelinare som passagerarburna flygfarkoster. SödermNyh. 20/4 2013, s. 6.
Ssgr (i sht förr): A (numera bl. ngn gg): ZEPPELIN-BALLONG. zeppelinare. (Det förnekades) att tyska regeringen inköpt fyra Zeppelinballonger för härens räkning. ST(A) 19/12 1908, s. 2.
-FÄRD, se B.
B: ZEPPELINAR-FÄRD. (zeppelin- 1908 osv. zeppelinar- 1917 osv.) ST(A) 8/8 1908, s. 3. Zeppelinarfärderna utmed Sverges östkust fortfara alltjämt. AB 15/6 1917, s. 9.

 

Spalt Z 7 band 38, 2021

Webbansvarig