Publicerad 2021   Lämna synpunkter
YXNE-
Ordformer
(ysn- 1806 (: Ysnöron). yxna- 1806 (: Yxnagräs). yxne- 1755 (: Yxnegräs)1951 (: Yxnerot))
Etymologi
[av fsv. yxna, gen. pl. av OXE]
(†) ss. förled i ssgr betecknande (ämne l. preparat från) vissa växter.
Ssgr (†): YXNE-GRÄS. yxne. Linné Fl. nr 793 (1755). Ståndspärs, Yxnegräs, Orchis bifolia, Roten blandas med malt och salt, som gifwes kreatur. Rothof 500 (1762). Yxnegräs .. Örtslägtet Orchis, isynnerhet arten O. mascula. Dalin (1855). Björkman (1889).
-ROT. salep (se d. o. 1). Yxnerot. Tuber Salep. Lindgren Läkem. (1902). Krook Handköpsben. 157 (1951).
-ÖRON, pl. [anledningen till benämningen är möjl. att kronbladen har liknats vid oxöron] om växten Pulsatilla vulgaris Mill., backsippa; jfr ox-öra 2 a. Anemone Pulsatilla .. Backsippa .. Ysnöron. Retzius FlOec. 48 (1806). Fries Ordb. 143 (c. 1870).

 

Spalt Y 168 band 38, 2021

Webbansvarig