Publicerad 2021   Lämna synpunkter
YVERBOREN y3ver~bå2ren, p. adj. -boret; -borne, -borna. adv. -BORET.
Ordformer
(förr äv. -fv-, -fw-)
Etymologi
[ssg av ÖVER o. BOREN, p. adj., skapad av Rudbeck d. ä. med av honom angiven bet.: högboren, ss. påstått ursprung till gr. ὑπερβόρεοι, hyperboréer (se HYPER-BORÉ). Jfr YVERBO]
1) (†) som är av hög börd, högättad, högboren. Att .. (grekerna) hafwa farit will om detta ordetz (dvs. hyberboreoi) ursprung och betydning, menandes det wara Gräkeska, som är gamla goda Swenskan, och betyder .. de högste i rikit, som nu kallas Högborne och Fordom Yfwerborne. Rudbeck d. ä. Atl. 1: 370 (1679). Egentligen är ”yfverboren” detsamma som högboren. Atterbom Minnest. 1: 123 (1847).
2) (numera mindre br.) hyperboreisk, nordlig; äv. i substantivisk anv.: hyperboré (se d. o. 1) l. nordbo. Rudbeck d. ä. Atl. 1: 371 (1679). Plinius har wäl fordom sagt, at the Yfwerbornas land war altijd sundt och frijtt ifrån all skadelig ånga, som med wädret kringföres. Lindestolpe Pest. 29 (1711). Vid yfverborne Göthars Borg / Du ser ett Helicon upstiga / Och sig åt Snillets Gud inviga. Thorild (SVS) 1: 14 (1777). IllSvOrdb. (1964).
3) om person: överdrivet fosterländsk; äv. närmande sig l. övergående i bet.: självmedveten l. stolt l. högmodig l. skrytsam; äv. i överförd anv., om ngt sakligt som vittnar om l. kännetecknas av sådan egenskap. VitterhNöj. 3: 55 (1772). Swedenborg och Thomas Thorild voro två yfverborna svenskar, hvilka i enslighetens land gripits af den sjukan, Grössenwahn (dvs. storhetsvansinne). Strindberg TjqvS 2: 7 (1886). Stadsfullmäktiges ordförande föreföll honom nu som en .. pompös och yverboren narr. Hellström Malmros 286 (1931). Fransosernas yverborna syn på sig själva och den egna nationen. SvD 29/11 2010, Kultur s. 12.
Avledn.: YVERBORENHET, r. l. f. till 3: egenskapen l. förhållandet att vara yverboren. GbgD 4/10 1837, s. 2. Afvigsidan af själfkänslan är yfverborenhet och äresjuka. TurÅ 1911, s. 271. Den götiska yverborenhet, som Johannes Magni genast från början skapat. Schück VittA 1: 29 (1932).

 

Spalt Y 158 band 38, 2021

Webbansvarig