Publicerad 2021   Lämna synpunkter
YUPPIE, äv. YUPPI, ngn gg äv. JUPPIE jup4i l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, m. l. f. (ss. ig.); best. -n; pl. -er (SvD 13/11 1986, s. 16, osv.) l. -s (SvD 3/4 1984, s. 14, osv.) l. -sar (AB 8/2 1985, Bil. s. 5, osv.), äv. (numera bl. tillf.) -ar (AB 13/9 1987, Söndagsbl. s. 22, osv.).
Ordformer
(juppie 1986 osv. yuppi 1985 osv. yuppie 1984 osv. yuppisen, sg. best. 1985–1992)
Etymologi
[av eng. yuppie, initialförkortning av uttr. young urban professional (se UNG, adj., resp. URBAN resp. PROFESSIONELL), bildat efter mönster av hippie. — Jfr YUPPIFIERA]
(numera i sht i skildring av ä. förh.) om karriärinriktad o. i (stor)stad boende ung person som har (hög utbildning o.) väl betalt (o. högt specialiserat) arbete. Expressen 27/3 1984, s. 28. En yuppie är en ung (under 35 år), högutbildad mänska med ett välavlönat yrke, ofta arbetsnarkoman; hon tillhör den nya penningklassen, lever flott och är mån om sitt yttre och intresserad av det nyaste nya. SDS 20/10 1987, s. 16. Ölet finns av alla sorter eftersom det just nu är yuppiesarnas favoritdryck. DN 9/12 1989, Bil. s. 9.
Ssgr (numera bl. i skildring av ä. förh.): YUPPIE-NALLE. (skämts.) om mobiltelefon. Expressen 22/10 1989, Söndag s. 6. En yngre herre endast iförd kortbyxor och yuppienalle, den mobiltelefon av fickmodell som alla unga framgångsrika affärsmän anser sig måsta ha. SvD 4/5 1990, 2: 1.
-SJUKA. [jfr yuppie disease] DN 25/7 1988, s. 9. Media rapporterade (på 1980-talet) om ett nytt mystiskt tillstånd med extrem trötthet som främsta kännetecken, populärt kallat yuppiesjukan, men snart försett med det värdigare namnet kroniskt trötthetssyndrom. Johannisson MelankRum 234 (2009).

 

Spalt Y 156 band 38, 2021

Webbansvarig