Publicerad 2021   Lämna synpunkter
YAGIANTENN jag3i~antän2, äv. ja3gi~, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. Yagi- l. yagi-antenn)
Etymologi
[efter eng. yagi aerial, till namnet på den japanske elektroingenjören Hidetsugu Yagi, som gjorde den av honom o. hans assistent uppfunna antennen känd gm publicering på engelska 1928; senare leden är ANTENN]
(i fackspr.) om radio- l. TV-antenn med reflektor bakerst o. framför denna en rad av stavar ägnade att ge ökad känslighet o. riktverkan. Man (har) i Kiruna .. fått in månraketens signaler med sin fyraelements yagiantenn. DN(A) 12/10 1958, s. 14. Alla har sett den, men få vet vad den heter. Yagiantennen är den vanligaste tv-antennen i hela världen. NTeknik 2011, nr 11, s. 30.

 

Spalt Y 2 band 38, 2021

Webbansvarig