Publicerad 2021   Lämna synpunkter
XYLO- ksyl1o-, äv. syl1o-, äv. ZYLO- syl1o-, ssgsförled.
Ordformer
(xylo- 1613 (: Xylobalsam) osv. zylo- 1841 (: Zylograf) osv.)
Etymologi
[jfr t., eng., fr. xylo-; av gr. ξύλο-, ssgsform till ξύλον, trä, ved, av omstritt ursprung. — Jfr BENVED, XYLAN, XYLEM, XYLEN, XYLOIDIN, XYLOL, XYLOS]
ss. förled i ssgr: trä-, ved-.
Ssgr [ofta med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.]: XYLO-BALSAM. [av lat. xylobalsamum, av gr. ξυλοβάλσαμον, balsamträd] (†) meckabalsam. Vthan vppå Magen kan leggias thetta effterskreffne Plaster: Tagh Mastix, Spice, Cannel, Xylobalsam, aff hwarie ett halfft Quintin, stekt Brödh och weekt vthi Etickie 2. Lodh. Chesnecopherus RegIter B 2 b (1613).
-FON, se d. o.
-GRAF104.
1) (†) om bild l. skrift o. d. framställd gm xylografi. Att Speculum humanæ salvationis (den enda Xylograf eller boktryck medelst träsnideri, som veterligen fins i Sverge, och på K. Bibliotheket), vore .. utförd med rörliga stilar. Rydqvist Resa 81 (1838). Det Kongl. bibliotheket, som utom det att det i antal räknar 600,000 volymer .. också har en oskattbar mängd incunabler, xylografer, etc. etc. AB 28/8 1843, s. 3.
2) (förr) person som (yrkesmässigt) sysslade med xylografi; jfr trä-gravör. AB 19/5 1841, s. 4. Under senare hälften af 1800-talet började man (i träsnittskonst) verkställa teckningens öfverföring till stocken på fotografisk väg .. När bilden blifvit öfverförd på stocken, vidtar träsnidarens, xylografens, arbete. 2NF 30: 187 (1919).
-GRAFI1004. trägravyr; särsk. konkret, om på sådant sätt framställd bild o. d. (jfr -graf 1); jfr ton-snitt, trä-snitt. Bertram Lithocr. Titelbl. (1840). Jag hade .. lärt mig xylografi, skar bilder i trä, gjorde träskulpturer och ornamental skulptering. MännMinn. 1: 183 (1942). Av de mest kända namnen på utställningen visas överlag mindre värdefulla verk, däribland xylografier av Kandinsky. DN 4/6 2015, Kultur s. 11.
-GRAFISK1040. som hör till l. gäller l. har avseende på xylografi; äv.: som framställ(t)s gm xylografi. SvLittFT 1837, s. 542. Detta charmanta porträtt, hvilket för tidningens räkning skäres å hr W. Meyers välrenommerade xylografiska atelier. Idun 1888, s. 25. Föregångarna till de första trycktyperna äro att finna bland de xylografiska trycken. HantvB I. 5: 245 (1937).

 

Spalt X 8 band 38, 2021

Webbansvarig