Publicerad 2021   Lämna synpunkter
XYLAN ksyla4n, n.; best. -et; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. xylan, t., fr. xylane; bildat till gr. ξύλον (se XYLO-) med den i kemiska benämningar vanliga ändelsen -an]
kem. om typ av hemicellulosa uppbyggd av xylos o. vanligt förekommande i ved l. fröskal o. d.; jfr VED-GUMMI. Xylaner finnas allmänt i vedens och de förvedade bastcellernas väggar .. i fruktskal av kokos och valnöt .. i bomullsfröskal. Euler Växtk. 1: 83 (1907). Xylan. Det är en polymer .. som har egenskaper som liknar plastens. GbgP 30/10 2005, s. 98.

 

Spalt X 7 band 38, 2021

Webbansvarig