Publicerad 2021   Lämna synpunkter
XERO- kser1o- l. kse1ro- l. (framför vokal) XER- kser1l. kse1r-, förr äv. ZERO-, ssgsförled.
Ordformer
(xer- 1837 (: xerophthalmi) osv. xero- 1856 (: xerophila) osv. zero- 1896 (: zerofilt)1922 (: zerofyterna))
Etymologi
[jfr t., eng. xero-, fr. xéro-; av gr. ξηρό-, ξηρ-, ssgsform till ξηρός, torr, av omstritt ursprung. — Jfr SEREN, XEROTIN]
(i fackspr.) ss. förled i ssgr: torr-.
Ssgr [ofta med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.] (i fackspr.): A: XER-OFTALMI1004. med. ögontorrhet till följd av minskat tårflöde l. orsakat av A-vitaminbrist o. ofta med följd att synen påverkas, torrögdhet. Pfeiffer (1837).
B: XERO-FIL104. torrhetsälskande; särsk. bot. om växt l. flora o. d.: som föredrar l. är anpassad till torrt klimat; jfr torrhets-fördragande. BotN 1856, s. 59. (Landskapet) är ett stäppland .. bevuxet med mimosasnår och andra xerofila växter. 2NF 28: 306 (1918). (Dryandra)Släktet är ett viktigt karaktärssläkte i Australiens xerofila flora. NE 5: 145 (1991).
-FYT104. [med avs. på senare leden se tallofyt] bot. om växt som är anpassad till torrt klimat; jfr törst-växt. AB 24/7 1895, s. 2. Många xerofyter är succulenta, d.v.s. har en liten yta i förhållande till sin volym och lagrar vatten i uppsvällda stammar eller blad. BraBöckLex. (1982).
-GRAFI1004. [jfr xerox-] om metod för torr kopiering. särsk.
a) [tidigast använt 1872 av utvecklaren, den danske uppfinnaren R. Malling-Hansen] (†) om metod att med hjälp av en typ av oljeimpregnerat papper o. karbonpapper i flera lager framställa flera kopior av ett original. GbgP 11/12 1872, s. 1. Xerografi, eller torrtryck, är namnet på en .. ny uppfinning, hvilken snart skall visa sig vara det lättaste och billigaste sättet att taga flera kopior af ett enda original. DN(A) 1872, nr 2428 B, s. 2.
b) om (i kopieringsmaskin använd) kopieringsteknik (som inte kräver vätskor l. våta kemikalier) varvid statisk elektricitet används för att fördela färgpulver på ett pappersark varefter det bränns in i pappret, fotokopiering. SvD(A) 25/10 1948, s. 3. Xerox, som då hette Haloid Corp., nappade i början av femtiotalet på idén om xerografi. Det var en kopieringsmetod, som svenskättlingen Chester Carlson uppfunnit redan 1938. SvD 6/5 1969, s. 22.
-GRAFISK1040. (numera bl. tillf.) jfr -grafi b. TT 1949, s. 300. Rank Xerox .. gör på xerografisk väg utan våta kemikalier en torr, svart/vit kopia på vanligt, opreparerat papper, från vilket original som helst. SvD(A) 27/4 1966, s. 20.

 

Spalt X 6 band 38, 2021

Webbansvarig