Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WINDSOR- win3sor~ l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, ssgsförled.
Ordformer
(förr äv. v-)
Etymologi
[till namnet på (det kungliga slott som är beläget i) staden WINDSOR]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som finns i l. härstammar från l. hör samman med l. påminner om l. är karaktäristiskt för Windsor.
Ssgr: WINDSOR-STOL. [jfr eng. windsor chair] om ett slags pinnstol utformad efter engelskt mönster. AB 26/2 1862, s. 2. I England upplevde dessa spjälstolar en renässans under 1700-talet .. De gå under namnet Windsorstolar. Karaktäristiskt för dem är, att spjälarna ofta äro anordnade i två våningar eller att tvärbandet kan beskriva en båge i vertikal led. Erixon Möbl. 2: XLIII (1926).
-TVÅL. [jfr eng. windsor soap] om ett slags parfymerad (brun) tvål. Finare hand- och raktvål, som också fått namn af Vindsor-tvål beredes af ren oxtalg eller en blandning af denna med svinister. Åkerman KemTechn. 2: 94 (1832).
-TYP. jfr typ I 2. Att ett par av de stolstyper, som nu tillverkas i serie och som också allmänt slagit igenom, återgå på ”historiska” modeller, nämligen pinnstolarna av s. k. windsortyp. Form 1933, s. 130.

 

Spalt W 21 band 38, 2021

Webbansvarig