Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WIGWAM vig4~vam1 l. wig4~wam1 l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r. (SD 24/11 1865, s. 2, osv.) ((†) n. Engström Lif. 90 (1907), Strömberg Tjuvp. 93 (1916)); best. -en; pl. -er (DN 14/1 1865, s. 4, osv.) l. -s (Kalm Resa 3: 204 (1761) osv.).
Ordformer
(vigvam 18581987. wigwam 1761 osv. wigwamm- i böjda former 18651966)
Etymologi
[av eng. wigwam, av nordamerik. indianspr. (algonkinspr.) wigwaum, wigiwam]
om tält l. mer l. mindre tältliknande byggnad l. hydda, vanl. kon- l. kupolformat (resp. kupolformad) o. urspr. använt (resp. använd) ss. bostad av vissa ursprungsfolk i östra Nordamerika; jfr TIPI. Nu hade Indianerne räntat .. (ön), och där planterat Mays och åtskilliga slags Pumpor. De hade här upslagit för sig några små kojor, eller så kallade Wigwams. Kalm Resa 3: 204 (1761). Jag fästade mig wid en wigwam, anständigare än de andra och betäckt med segelduk, hwilket utgör ett solidare skydd än de illa hopfogade, klumpiga barkremsorna. SD 24/11 1865, s. 2. Indianernas bostäder, de s. k. wigwams, voro hos många horder i Canada blott små, usla näfverkojor. Wetterling Indian. 26 (1895). Det började skymma, då vi väl installerat oss i vårt kalla wigwam. Engström Lif 90 (1907). En del ha inkvarterat sig hos vänner och bekanta, andra ha inrett sin wigwam i vindskontoren i en närliggande barackbyggnad och åter andra ha ordnat det för sig enligt den moderna campingmetoden. DN(A) 12/7 1929, s. 24.

 

Spalt W 19 band 38, 2021

Webbansvarig