Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WHITEBOARD waj4t~bå1rd l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r.; best. -en; pl. -ar (SAOL (2015) osv.) l. -s (DN 14/10 1990, Platsann. s. 21, osv.).
Etymologi
[av eng. whiteboard, ssg av white (se VIT, adj.2) o. board (se BORD, sbst.1)]
om (i pedagogiskt syfte använd) vit skrivtavla varifrån ngt med därför särskilt avsedd penna skrivet l. ritat (enkelt) kan suddas ut. DN 10/6 1986, s. 46. Det är Ben som leder mötet. Det gör han med fast hand och en penna som flyger över whiteboarden. SvD 11/11 1999, Bil. s. 50.
Ssg: WHITEBOARD-TAVLA. whiteboard. HudiksvT 11/12 1969, s. 14.

 

Spalt W 17 band 38, 2021

Webbansvarig