Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WEYMOUTHTALL vej4mot~tal1 l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(weymouth- (-ei-) 1857 osv. weymouths- (v-, -ei-, -ej-, -muths-, -muts-) 18301928)
Etymologi
[efter eng. weymouth pine, till namnet på lord Weymouth, som spred detta träd i England efter dess införsel 1705; senare leden är TALL, sbst.3]
om (träd av) tallarten Pinus strobus Lin.; äv. om trä l. virke från sådant träd; jfr VIT-FURA. Weymuths-Tallen är .. af Amerikanskt ursprung, och skall växa i sitt hemland till en ansenlig storlek. Ström Skogsh. 66 (1830). Fröet och de späda hjärtbladen .. utaf weimouth-tall och silfvergran äro en mycket begärlig föda för flera småfågelarter. Paykull Skogsodl. 8 (1900). Även nämndes weymouthtallen .. Denna växer här i några ovanligt praktfulla exemplar. SkogsvT 1910, s. 222. Föregående vecka sågades virke till huset vid Munketorpssågen. Det var ett lass weymouthtall, sponsrat av Sveaskog. Ölandsbl. 20/11 2012, s. 10.

 

Spalt W 14 band 38, 2021

Webbansvarig