Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WESTFALISK ves3t~fa2lisk, adj.; n. -T.
Ordformer
(vestfedelsk 1554. vestphelesk 1559. västfalisk 19111969. westfalisk (-ph-, -ck) 1555 osv. westfelisk (v-, -ph-, -v-) 15501556. westffålesk (v-, -th-) 1548. westfälesk 15471554. westffelesk (-th, -ph-) 15491559. wästfalsk (-hl-) 17291730)
Etymologi
[jfr d. vestfalsk; av t. westfälisch, till namnet på regionen WESTFALEN]
som härrör från l. hör till l. har avseende på Westfalen; äv. substantiverat (se slutet). Att hvar (knekt) motte få aff brabanst, vestveliskt och mölniskt cläde 3 alner. G1R 26: 738 (1556). En swart dubbel Örn, med en rödh Sköld på Bröstet, genom hwilken een hwijt Biälke går, är den Westphaliske Kretzen. Rålamb 4: 85 (1690). 1 st Wästfalsk skincka. HovförtärSthm 1729, s. 2700. Westfaliska freden .. är en af de vigtigaste freder, som någonsin blifvit afslutade. SKL 4: 277 (1851). Ett .. vittnesbörd om det västfaliska elementets styrka är att språket i Visby tyska stadsrätt visar en del tydliga västfaliska dialektegendomligheter. NordT 1929, s. 266. — särsk. (†) substantiverat i oböjt n. sg., om tyg l. kläde från Westfalen. Fooder aff Gröntt Westfälesk. GripshInvent. 26/5 1547. Item behager K. M:tt, att han haffver budet Aren vhon Pein 5 1/2 fat jern för en stycke vestfelisk. G1R 22: 281 (1551). Betalning nestkommandes Michaelis med gott klede, som är ängelst, brabanst, vestphelesk eller anndra varur, som oss kunde vara tienligha. G1R 29: 101 (1559).

 

Spalt W 13 band 38, 2021

Webbansvarig