Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WELLPAPP vel4pap, äv. wel3~pap2, r. (SDS 1905, nr 251 B, s. 2, osv.) ((†) n. Cannelin (1921, 1939)); best. -en.
Ordformer
(vällpapp 19131926. wellpapp (v-) 1905 osv.)
Etymologi
[av t. wellpappe (med försvenskning av efterleden), ssg av welle, våg, till wellen (se VÄLLA, v.2), o. pappe (se PAPP, sbst.3)]
om visst slags vågig l. veckad papp (använd ss. stötdämpande förpackningsmaterial); jfr våg-papp, wellpapper. Wellpapp för Kartongtillverkning. AB(A) 1905, nr 134 A, s. 4. Kungl. Maj:t har funnit gott förordna .. att vid transport av explosiva varor .. å kruttåg må, i stället för matta eller presenning .. användas wellpapp som är i gott stånd. SFS 1940, s. 2000. Från den enkelsidiga utvecklades så småningom den dubbelsidiga wellpappen. På ett lag slätt papper eller papp klistras ett lag korrugerat papper och över detta i sin tur ett andra lag slätt papper eller papp. GrafUppslB 933 (1951). Förpackningen (av bananer) utföres mycket omsorgsfullt. Först kommer ett lager bananblad, därpå följer dubbla lager wellpapp och ytterst träribbor sammanbundna med ståltråd. Ymer 1952, s. 173.
Ssgr: WELLPAPP-, äv. WELLPAPPS-EMBALLAGE. emballage av wellpapp; jfr -förpackning. DN(A) 3/4 1925, s. 2.
-FABRIK. jfr fabrik 4. Modern wellpappfabrik, som inom kort igångsättes, söker direkta förbindelser med avnämare. DN(A) 29/4 1919, s. 2.
-FÖRPACKNING. förpackning tillverkad av wellpapp; jfr -emballage, -kartong, -låda. Verkmästare eller annan kompetent person, fullt hemma i tillverkning av wellpappsförpackningar, sökes för ny fabriks räkning. DN(A) 20/2 1929, s. 21.
-KARTONG. jfr kartong 2 o. -förpackning. Begär prov och franko offert å våra Wellpappkartonger och övriga emballeringsartiklar. AB(A) 14/11 1915, s. 7.
-LÅDA. jfr låda, sbst.1 1, o. -förpackning. C:a 10,000 Wellpapplådor levereras nu för varje dag från Thorsviks Aktiebolag. DN(A) 22/12 1915, s. 2.
-TILLVERKNING~020. SvD(A) 25/5 1937, s. 16. I Sverige startades under mycket blygsamma förhållanden den första wellpapptillverkningen år 1915 och då enbart av enkelsidig wellpapp i rullar. GrafUppslB 932 (1951).

 

Spalt W 11 band 38, 2021

Webbansvarig