Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WAMPUM wam3pum2 l. wampum4, äv. v-, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -s.
Ordformer
(vampum 18551902. wampum 1756 osv.)
Etymologi
[av eng. wampum, av nordamerik. indianspr. (algonkinspr.) wampumpeag, vitt band l. snöre]
(förr) om band l. bälte av små cylindriska pärlor som Nordamerikas urinvånare tillverkade av polerade snäckor; äv. (o. i sht) koll., om sådana pärlor (använda ss. betalningsmedel l. prydnad l. i ceremoniella sammanhang). (Musslornas) skal kastas ej bårt, utan göres deraf Indianernas så kallade Wampum, som äro Willarnas både penningar och prydnad, hwarmed deras Qwinfolk utsmycka sig, då de wela wara mycket granna. Kalm Resa 2: 356 (1756). – Hvad kan detta vara? ropade .. (mannen) i det han höll upp i luften ett föremål, som vid en hastig anblick såg ut som en tygtrasa. – Guds död! mumlade Ullstrumpa efter en stunds granskning. Det är en wampum! Och det är en Comanche-wampum! Wallengren EnHvarProf. 31 (1894). I Nordamerika använde indianerna wampum, små skivor av venus mercenaria, uppträdda till långa band. Bolinder NaturKult. 54 (1922). Svenskarna bar .. band och kläder dekorerade med wampum – den amerikanska tidiga kolonialtidens emblematiska föremål och tog dem med sig hem efter avslutad kolonial tjänstgöring. SvD 4/3 2013, Kultur s. 10.

 

Spalt W 4 band 38, 2021

Webbansvarig