Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WALLRAFFA val4~raf1a, äv. 3~20, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ERI (se avledn.), -NING.
Etymologi
[till namnet på journalisten G. Wallraff (född 1942)]
arbeta journalistiskt under falsk identitet (i syfte att undersöka l. avslöja ngt, i sht missförhållanden o. d.). DN 8/2 1974, s. 12. Som arbetsplatsreporter wallraffade Lisa Mattson långt innan ordet fanns. Hon tog korta anställningar på olika arbetsplatser och skrev om arbetsförhållandena. NerAlleh. 19/11 1997, s. 41. En riktig wallraffning måste framför allt avslöja något. AB 25/10 2009, s. 4.
Avledn.: WALLRAFFERI1004 l. 0104, n. om handlingen l. förhållandet att wallraffa; äv. konkretare, om enskild sådan handling. DN 22/4 1975, s. 4. Karin började sin publicistiska bana på Aftonbladet på 70-talet där hon bland annat gjorde några uppmärksammade wallrafferier. AB 10/2 1998, s. 46.

 

Spalt W 4 band 38, 2021

Webbansvarig