Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WALKIE-TALKIE wåk1itå4ki, äv. 1, l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r.; best. -n; pl. -r (DN 5/11 1986, s. 12, osv.) l. -s (DN(A) 8/9 1947, s. 11, osv.). (äv. skrivet utan bindestreck l. ss. två ord)
Etymologi
[av eng. walkie-talkie, ssg bildad till walk, gå (se VALKA, v.2), o. talk, tala, av meng. talkien, avledn. av tale, berättelse (se TAL, sbst.1) l. det därtill bildade tell, berätta]
(i sht förr) om liten bärbar enhet bestående av radiosändare o. radiomottagare (med kort räckvidd) avsedd för kommunikation mellan personer som befinner sig utom hörhåll från varandra. I år kan moderna tiders barn köpa .. walkie-talkies, leksakstelefoner som fungerar som riktiga. DN(A) 8/9 1947, s. 11. Staffans möte med älgarna hade gått som en löpeld till alla jägarna på sina pass. Alla är försedda med walkie-talkier. DN 5/11 1986, s. 12. Inga ansiktsuttryck avslöjade vad han tänkte medan han pratade i en walkie-talkie, sa något om att stänga av larmet. Knutsson Kjærstad JagBrödWalker 364 (2009).

 

Spalt W 3 band 38, 2021

Webbansvarig