Publicerad 2021   Lämna synpunkter
WAGNERSK va4gnersk, äv. vag4, adj.; adv. -T.
Etymologi
[till namnet Wagner (se WAGNERISM)]
som utmärker l. tillhör l. liknar Wagner l. wagnerismen; äv.: som utövar l. förespråkar l. beundrar Wagner osv. Publiken var redan innan den hört en enda ton af Wagners musik delad i tvenne läger, men det läger, som höjde Wagners fana, var det ojemförligt minsta. Efter de trenne konserterna står ännu de tvenne lägrena emot hvarandra, men det Wagnerska har emottagit många öfverlöpare, ursäkta uttrycket. NDA 18/2 1860, s. 3. Överrik, nästan wagnersk orkestrering. 3SAH LX. 1: 16 (1949).

 

Spalt W 2 band 38, 2021

Webbansvarig