Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÄTTERN- vät3ern~, äv. VÄTTER- väter3~, förr äv. VÄTTERNS- l. VÄTTERS-, ssgsförled.
Ordformer
(vetter- 1886 (: Vettersnipan). vetterns- 1885 (: Vetterns-rödingen). vätter- 1898 (: Vättersnipor) osv. vättern- 1931 (: Vätternröding) osv. vätterns- 1911 (: vätternsröding). vätters- 1921 (: Vättersröding)1939 (: Vättersröding))
Etymologi
[till sjönamnet VÄTTERN]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som kommer från l. har samband med sjön Vättern.
Ssgr: A: VÄTTER-RÖDING, se B. —
-SNIPA. (vätter- 1886 osv. vättern- 1936 osv.) jfr snipa, sbst. 4. Balck Idr. 1: 28 (1886). Vättersnipan är den snipigaste av sitt släkte, försedd med två master med sprisegel och stagfock. Hägg Segel 122 (1935).
B: VÄTTERN-RÖDING. (vätter- 1907 osv. vättern- 1931 osv. vätterns- 18851911. vätters- 19211939) (stor)röding i l. från Vättern; jfr röding, sbst.1 1. NF 9: 930 (1885). Vätternrödingen går vanligen under namnet storröding. De Geer SvNatRiked. 2: 208 (1950).
-SNIPA, se A.
C (†): VÄTTERNSRÖDING, se B.
D (†): VÄTTERS-RÖDING, se B.

 

Spalt V 2424 band 38, 2019

Webbansvarig