Publicerad 2019   Lämna synpunkter
-VÄRRE, r. l. m.
Etymologi
[jfr sv. dial. varä, f., nor. verre, vere, m., bromslarv, äv.: varböld, t. werre, f. l. m.; trol. till den rot som äv. föreligger i VÅRTA. — Jfr VERNA, sbst.]
(†) om insektslarv, ss. senare ssgsled i ssgn RENS-VÄRRE.

 

Spalt V 2360 band 38, 2019

Webbansvarig