Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÄRLDSLING, m.//ig.; pl. -ar.
Ordformer
(verldsling (w-, -z-) 1690 (: werlgzlingars, sannol. fel för werldzlingars)1737. werdzling 1725)
Etymologi
[jfr t. weltling, eng. worldling; till VÄRLD l. VÄRLDSLIG]
(†) motsv. VÄRLD 2 (c), om världsligt sinnad människa. Och lät .. (prinsen) af then yppiga werlden, och werlgzlingars (sannol. fel för werldzlingars) stolta maner intet förförd warda! Swedberg SabbRo 1583 (1690, 1712). Phy tig tu werldzling, tu trappsopare .. och tu afgudadyrckare. Hade tu .. läsit Bibelen i stellet för .. Hedniska och Fransöska böker, hade tu fått annat prestasinne och andra tanckar. Swedberg Schibb. 459 (1716). Twå vnge werldslingar kifwa vtan all ända om ens air eller later och skick. Rydelius Förn. 129 (1720, 1737).

 

Spalt V 2313 band 38, 2019

Webbansvarig