Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÄGBREDA 3g~bre2da, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(vebre- (w-) i ssg 1806 (: Webreblad)1838 (: Vebreblad). vefver- i ssg 1838 (: Vefverblad). vegbre- i ssg 1556 (: vegbre watnn). vägbreda (w-) 1724 osv. vägbrädd- i ssg 1824 (: Vägbräddblad)1867 (: Vägbräddblad). wäfwereds- i ssg 1751 (: Wäfweredsblad). wägabreda (-gh-, -ee-, -dh-) c. 1550. wägabrede 1578. wägbrede (-gh-) 16111642. wägbrede- i ssgr 1555 (: wägbrede watnn)1694 (: Wägbredeblad). wägbredh c. 1645. wägbrefs- i ssg 1736 (: wägbrefs gräs). wägebred (-dh) 16401695. wägebrede 1578. wägebredhe- i ssg 1578 (: Wägebredhe fröö). wägebreds- (-z-) i ssg 1578 (: wägebredz bladh)1759 (: Wägebreds-Blader). wägebree- i ssg 1556 (: wägebree watnn). wäghabredt 1642)
Etymologi
[fsv. väghbredha; jfr fd. væghbrethe (d. vejbred), nor. vegbrei, fsax. wegabrēda, mlt., mnl. wegebrede (nl. weegbree), fht. wegabreita (mht., t. wegebreite), feng. wegbrade (eng. waybread); ssg av VÄG, sbst., o. en avledn. av BRED; ordet syftar på växtens förekomst vid vägar o. dikesrenar o. dess breda blad]
(numera mindre br.) om växt av släktet Plantago Lin. (jfr KÄMPE, sbst.2), i sht dels P. major Lin., groblad, dels P. lanceolata Lin., spetsgroblad; jfr VÄG-BLAD, VÄG-GROBLAD. 2LinkBiblH 4: 78 (c. 1550; P. major). Spitze grobladh eller wägebredh. Linc. G 2 a (1640). Wägbrede heelar och then skadhan, som man nämpner Elephantiam. Månsson Ört. 68 (1642). Post Ogräsv. 37 (1891).
Ssgr (numera mindre br.): A: VÄGBRED-BLAD. (vägbred- 1755 osv. vägbreda- 1931. vägbrede- 1694. vägbreds- 15781803) [fsv. väghbredho bladh] groblad; äv. om blad på växten. Tagh wägebredz bladh, och hacka them små, och lägg them vthi thet watn som distilleret är, och distillera åter tilhopa annan gång. BOlavi 28 a (1578). En växt, som drog ut det onda och mycket användes mot sår och frossa, var groblad (Plantago major), även kallad .. vägbredablad. SvKulturb. 7–8: 293 (1931). jfr strand-vägbredblad.
-FRÖ. (vägbrede-) [fsv. väghbredho frö] (†) grobladsfrö. BOlavi 10 a (1578).
-VATTEN. (vägbrede-) (†) grobladsvatten; jfr plantagovatten. KryddRSthm 1555, s. 14. KryddRSthm 1556, s. 17.
B (†): VÄGBREDA-BLAD, se A.
C (†): VÄGBREDE-BLAD, -FRÖ, -VATTEN, se A.
D (†): VÄGBREDS-BLAD, se A.

 

Spalt V 1922 band 38, 2019

Webbansvarig