Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÄDRIK, äv. VÄDERIK, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(väderik 17531891 (: Räfväderik). vädrick (w-) 1746 (: Räf-vädrick)1855. vädrik 1746)
Etymologi
(†) om av starkt luktande ämnen o. fett bestående blandning för insmörjning av rävsax l. liknande fångstredskap (i syfte att locka djur); äv. om åtel l. annat lockbete; jfr VITTRING 1. Aken Reseap. 331 (1746). Den bästa wädricken .. (är) en flådder Räf-hona som legat 8 dagar uti Fähuset. HdlCollMed. 8/6 1748. Då saxen är färdig att utläggas, besmörjer man henne öfverallt med en vittring eller vädrick, som beredes af .. osaltadt gråister .. förut i lindrig värme sammansmält med sönderstötta enbär och litet pulveriserad anis. Swederus Jagt 119 (1831). PharmComp. 240 (1891). — jfr RÄV-VÄDRIK.

 

Spalt V 1870 band 38, 2019

Webbansvarig