Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÄCK väk4, adv.
Ordformer
(veck (w-, -ch) 16271910. veg (w-, -gh) 15391940. väck (w-) 1669 osv. väg 1551. wägk 1545)
Etymologi
[liksom d. væk, nor. vekk av mlt. wech l. t. weg (av mht. wec), förkortning av enwech, inwech resp. enwec, in wec, iväg, till I, prep. osv., o. VÄG, sbst. — Jfr PUTS VÄCK]
(vard.) för att beteckna att ngn l. ngt förflytta(t)s till mer l. mindre avlägsen plats: bort(a) l. iväg l. undan; äv. i fråga om (avlägsnande som innebär) försvinnande l. förbrukning l. förlust l. förödande o. d. (äv. av ngt abstrakt).
a) i fråga om riktning: bort (se d. o. 1, 5, 6, äv. 24); särsk. (o. i sht) ss. partikel i förb. med verb som anger förflyttning o. dyl. l. med sådant verb underförstått l. utelämnat. Att thet må komma jnnd j Spetalenn eller Helgandzhuszett, the fatige tiil godhe, szaa att ther egenom icke bliffwer någhon annen fordell sögtt, eller andre ryckiett och kippet wegh. G1R 12: 172 (1539). Med denne lille skalken wäck, / Han är een listig luur och gäck. Lindschöld Gen. C 4 b (1669). Fruktan för det tomma intet måste weg! Strindberg Hafsb. 273 (1890). Vad ska ni här? Se till att ni kommer väck fort, annars skall jag ställa om att er lilla mamma kommer och hämtar upp er med läskpapper. SDS 1929, nr 20, s. 6. Han ville förstås att hon skulle ta väck det. Jörgensdotter BergDöttrar 196 (2009).
b) i fråga om befintlighet: borta (se d. o. 1, 2); äv. dels: medvetslös l. förvirrad o. d. (jfr BORTA 3), dels: förlorad l. förbrukad l. försvunnen o. d. (jfr BORTA 4); särsk. (o. i sht) i förb. med verbet vara. Och effther wårtt betenckiende wåre fast bättre, att samme torn wåre slätt wägk, än att ordne någet fundamentt eller bygningh ther effther. G1R 17: 183 (1545). Mänskligheten den är väck den också om en liten momang. Fröding ESkr. 2: 142 (1893). Yxan va inte där. Den e väck. Nilsson Bombi 74 (1932). Pengarna väck … inte en småsedel kvar. Sjögren TaStjärn. 58 (1957). Vi tog hand om en ung tjej i går kväll som var alldeles väck och hade kommit bort från sitt kompisgäng. SmålP 7/7 2012, s. A17.

 

Spalt V 1826 band 38, 2019

Webbansvarig