Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÅRTAVEL, n. (Hallenberg Mynt 211 (i handl. fr. 1538)), äv. r. l. m. (Bureus Suml. 59 (c. 1600)); best. (ss. r. l. m.) -tavlen; pl. (ss. n.) =; äv. VÅRTAFFEL, n.; pl. = (TullbSthm 21/10 1581, TullbSthm 26/8 1583) l. -taffler (TullbSthm 17/5 1580, TullbSthm 4/5 1583).
Ordformer
(vartafell 1586. vartaflen, sg. best. c. 1600. vartafvel (w-, -ffu-, -ffw-, -fw-, -ll) c. 1580 (: Wartaffuels bräde)c. 1635. vårtaffel (w-, -ll) 15641632. vårtafl c. 1600. vårtafvel (w-, -åå-, -ffu-, -ffw-, -fw-, -ll) 15381775. warfftaffell 1583. wartaffel (-ll) 15811628. wårdtaffel 1725. wårtafel- i ssg 1614 (: wårtafel speel)1700 (: wårtafelspel))
Etymologi
[av mlt. worp- l. wortafele, ssg av mlt. worp, till warpen, werpen, kasta (se VARPA, v.1), o. tafel(e), bräde, spelbräde (se TAFFEL, sbst.1); formen wård- sannol. med anslutning till VÅRD, sbst.1, o. formen warff- uppkommen gm påverkan från t. wurftafel. — Jfr TAVEL]
(†) om ett slags brädspel; särsk. i sådana uttr. som leka l. spela i vårtavel; jfr VÅRTAVEL-SPEL. Ett Wårtaffwel (Brädspel) för ½ m(ar)k. Hallenberg Mynt 211 (i handl. fr. 1538). När en speeler j wårtaffel, kan han icke alltijdh kasta thet han haffwa will. Petri Gothus Tröstb. 104 a (1564). Uti Mörkösund sitter en Jätte bunden i kädior af Haffrun och leker i vårtafl en gång hvart år medh henne. Bureus Suml. 59 (c. 1600). Månge förspela sina Siäl vti Kortspeel och wårtafwel. Westhius NPederson 24 (1645). 1Saml. 7: 50 (1775).
Ssg (†): VÅRTAVEL-SPEL. = vårtavel; jfr spel, sbst.1 7. VarRerV 34 a (1579). Du leeck medh henne stack och wårtafelspeel. Messenius Blanck. 57 (1614). Hamb. 2: 32 (1700).

 

Spalt V 1815 band 38, 2019

Webbansvarig