Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÅRLIG, adv.
Ordformer
(w-, -li)
Etymologi
[av mlt. vārlik, adv., till vārlik, farlig (se FARLIG)]
(†) ss. förstärkningsord (i sht i förb. med negation): mycket, i hög grad; jfr FARLIG 3. Nu hafver een Ähraförgiätare inthet wårlig Långe sedan .. uthgifvit sigh i Palaestinâ, såsom Skulle han denn sannskyllige Messias wara. ReflStormakt. 64 (1666). Full ä hon gammul nå, men int så wårli häller. Tidfördrijf C 3 b (c. 1695). The gode Herrar och förnäme Cavaillerer, / Samt Fruentimmer, som ha lust at taga dehl / Uti et friskt och ej så wårlig kostsamt Spehl. Runius (SVS) 2: 231 (1707).

 

Spalt V 1811 band 38, 2019

Webbansvarig