Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÅN 4n, sbst.2, r. l. f. l. m.; best. -en; pl. -er (i ä. språkprov äv. att hänföra till sg. våna, G1R 11: 336 (1537) osv.) ((†) -ar NorrlS 14: 33 (1629: biurwånnar), ÅngermDomb. 16/11 1629, fol. 4 (: biur wånnar)); l. VÅNA 3na2, r. l. f.; best. -an; pl. -or (ÅngermDomb. 28/6 1642, fol. 192 (: biurwånor)), förr äv. -er (se ovan).
Ordformer
(von (w-, -hn) c. 1600 (: fiskie vonen)c. 1740 (: wohngiöras). vona (w-) 17251926. voner (w-), pl. 15371629. vån (w-, -åh-, -åå-) 1685 osv. våna (w-, -åh-) 1642 (: biurwånor, pl.) osv. våner (w-, -åh-), pl. 1563 osv. wåne 1629 (: Laxe wåne). wånnar, pl. 1629 (: biurwånnar). wånner, pl. 1630 (: fiskie wånner)1640 (: diur wånner))
Etymologi
[sv. dial. vån, von; eg. samma ord som VÅN, sbst.1 (möjl. använt ss. noaord)]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) fångstanordning l. fångstredskap för vilt l. fisk (ss. giller l. snara l. garn l. nät o. d.); i sht i pl. Jtem ath han må bruge szine woner effter siäll, huar han will. G1R 11: 336 (1537). Ålefijske, ther till mann och sådane wåner bruke kann, som är wrachhwss och ålekijster. LReg. 17 (1563). Item diurfång, giller och wåhner, särdeles biörn, warg, räf, jerf. Schück VittA 1: 142 (i handl. fr. 1629). Uti norra grenen af Elfwen, äro höst-tiden flere wånor eller stängsel med garn-tinor til Sik-fiske. Hülphers Norrl. V. 1: 169 (1789). Räftängerna besökas, likaså ”vonorna” för andra pälsdjur: järfbås, utterflakar, hermelin-, mård- och ekorrstockar, vippsnaror och saxar (osv.). Ekman NorrlJakt 454 (1910). Då .. (sjöjungfrun) visar sig, är det för fiskaren bäst att berga sina skötar och andra vonor och fortast söka hamn. Modin Sagov. 23 (1926). — jfr DJUR-, LAX-VÅN o. BJUR-, BÄVER-, DJUR-, FISK-, LAX-VÅNA.
Ssgr: VÅN-GÖRA. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) jaga l. fiska gm att lägga ut giller l. nät o. d.; förr äv. tr.: bedriva (sådan jakt l. sådant fiske). Fatab. 1912, s. 130 (c. 1723). Enär fiskandet anställas skal, eller wohngiöras. Broman Glys. 3: 562 (c. 1740). Ehuru jagt och djur-fänge börjar räknas ibland de svagare näringar, vångöres dock ännu somliga år flitigare efter Hermeliner, Ikornar, (osv.). Högström PVetA 1765, s. 13.
-VERK l. -VERKE. (†) fångstanordning l. fångstredskap för vilt; jfr djur-vån. Troligit är at wilda fänaden mera tilökades .. om skjutgewär något indrogos, och wån werken i det stället anlades. NorrlS 1–6: 52 (c. 1770).

 

Spalt V 1727 band 38, 2019

Webbansvarig