Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÅLA 3la2, sbst.2, förr äv. VÅRDA, r. l. f.; best. -an; pl. -or (AntT XVI. 1: 55 (1549) osv.) ((†) -er, äv. att hänföra till sg. vål l. våle, SlottRSthm 1540, s. 2, OxBr. 11: 798 (1640)); förr äv. VÅL, sbst.5, r. l. m. l. f.; pl. -ar (HH XI. 1: 109 (1530), Nilsson Fauna 4: 572 (1855)) l. -er (se ovan); l. VÅLE, sbst.3, r. l. m.; pl. -ar (se ovan) l. -er (se ovan).
Ordformer
(val 15771640. vål (w-, -hl) 16671793. vål- (w-) i ssgr 1845 (: Wålgild-Torsk) osv. våla (w-, -hl-) 1585 osv. vålar (w-, -hl-), pl. 15301855. våle (w-, -hl-) 15531687. våler (w-, -hl-), pl. 15401640. vårda 1884. wale 1672. wardor, pl. 15491561 (: wardo). wåll 1577. wårdar, pl. 1531. wårder, pl. 1587. wähla 1666)
Etymologi
[fsv. vardha, vordhe; jfr sv. dial. våla, våra, våre, hank, (fisk)knippa; jfr fd. vorde, nor. nn. vorde; trol. till den rot med bet.: vrida, slingra, som äv. föreligger i VARDA; med avseende på övergången av -rd- till (urspr. kakuminalt) -l- jfr FJOL, adv., VÅLNAD m. fl.]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) ss. måttenhet för fisk (särsk. (torkad) långa l. torsk l. kummel): (knippa l. bunt av) tio stycken. Fisk Komular .. Iij wålar. HH XI. 1: 109 (1530). (Härmed kvitteras) Longor – 100 wåler Torsk 2 wåler. KlädkamRSthm 1585 A, s. 30 a. Utur et hus wid stora Hamnegatan äro medelst inbrott genom et fenster .. bortstulna 14 wålor Salt-Långor. GT 1786, nr 94, s. 4. Beredningen av fisken var kvinnornas göra .. Den såldes i buntar om fem och fem, två buntar utgjorde en våla. SvKulturb. 3–4: 245 (1930).

 

Spalt V 1696 band 38, 2019

Webbansvarig