Publicerad 2019   Lämna synpunkter
VÅL 4l, sbst.4, r. l. m. (UHiärne 2Anl. 196 (1706) osv.) ((†) n. Borgström ResVerml. 72 (1845), FoF 1938, s. 24); best. -en; pl. -ar, möjl. äv. att hänföra till sg. våle; förr äv. VÅLA, sbst.1, r. l. f.; l. VÅLE, sbst.2, r. l. m.; pl. -ar (se ovan).
Ordformer
(val 1793. valar, pl. 17931814. vål (-hl) 1845 osv. våla 1832. vålar (w-), pl. 1763 osv. våle 1868. vård- i ssg 1849 (: vård-kast)1914 (: Vårdkast). wårdarne, pl. best. 1706 (: Hillax wårdarne))
Etymologi
[sv. dial. vål, m., äv.: förhårdnad, knöl; jfr nor. nn. vol, vorde; eg. samma ord som VÅRD, sbst.1, i bet.: stenhop, stenröse; genus n. i bet. 1 beror sannol. på inflytande från det likbetydande BÅL, sbst.3]
1) (förr) om hög av kvistar l. stenar o. d. uppkastad på plats där ngn dött (en våldsam död), (offer)bål (se BÅL, sbst.3 2) l. dödsbål (se d. o. 2) l. offerkast; äv. om sådan hög på plats där likkista vilat på väg till kyrkogård. Bonden vill ej gärna köra ett lik till kyrkan .. utan bäres alltid likkistan och der denna under vägen nedsättas, uppkastas ett våhl. Borgström ResVerml. 72 (1845). En tredje offervål i trakterna av Djura är Tutvigers vål. FaluKurir. 21/11 2014, 2: 17. — jfr OFFER-VÅL.
2) (i vissa trakter) (lägre l. planare) höjd l. berg l. fjäll(rygg). Uppå den stora ryggen .. äro ganska höge och särskildte bärg .. De lägste kallas af Jämtarne Ruar, hvarpå följa Vålar, så Hågnar och sist Stötar. VetAH 1763, s. 273. På de blåsiga vålarna glesnar .. (fjällbjörksskogen) till kal, risig fjällhed. TurÅ 1942, s. 348. Jfr: Berg och fiällar blifwa mångaledes fördeelte, efter deras belägenhet, form och skapnad .. Somlige höga och spetzige som .. Hillax (dvs. Helags) wårdarne. UHiärne 2Anl. 196 (1706). — jfr FJÄLL-VÅL.
Ssg (till 1; förr): VÅL-KAST. vål; jfr kast, sbst.4 I 3. (Äpplet) försvann .. under en stor vårdkast, som låg vid stigen. SvFolks. 279 (1849). Dylika minnesmärken äro i mellersta och södra Sverge kända i de flesta trakter under namn av offerkastar, vålkast .. o. s. v. DN(A) 29/5 1921, Bil. s. 3.

 

Spalt V 1695 band 38, 2019

Webbansvarig